संपर्क

श्री. माधवराव गडकरी यांच्या संदर्भातले लेख, ध्वनिफिती, ध्वनिचित्रफिती आणि छायाचित्रे कोणाकडे असल्यास खालील पत्त्यावर संपर्क करा. हे संकेतस्थळ अधिकाधिक अद्यावत करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.


सौ. मानसी शिरीष यंदे
'स्वाभिमान', दुसरा मजला
६४/१८ एरंडवणा
सुंदरराव रेगे मार्ग
इन्कम टॅक्स लेन जवळ
पुणे ४११००४

भ्रमणध्वनी : ९८५०० ८२०११
दूरध्वनी : ०२० २५४३ १६४१

ई -मेल : manasiyande @gmail.com

 
© www.madhavgadkari.com
Developed By Maitraee Graphics